سيد حسن كاوشي from اروميه, Iran

بسیار زیباست

3 Dec 2013 6:53am

omid from mashhad, Iran

خیلی خیلی زیباست
.
ثبت هنرمندانه
.
ترکیب، رنگها و نورهای خیلی قشنگ

3 Dec 2013 8:14am

 

Nikon D90
1/1 second
F/22.0
ISO 200
17 mm (35mm equiv.)

abyaneh

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+